Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. DEFINIȚII
  1.1. Administrator – SC SPORTING ECO SRL cu sediul in jud Bihor, loc: Biharia; str Gaspar Andras , nr 174, CP: 417050, CUI 30925009, J05/1075/04.05.2017
  1.2. Date personale – toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială, inclusiv dispozitivul IP, datele despre locație, identificatorul internetului și informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii similare.
  1.3. Politica – această politică de confidențialitate.
  1.4. RODO – Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE.
  1.5. Website – un site web administrat de Administrator la adresa lantisoaredebebelusi.ro.
  1.6. Utilizator – orice persoană fizică care vizitează site-ul Web sau care utilizează unul sau mai multe servicii sau funcționalități descrise în Politică.
 2. PROCESAREA DATELOR ÎN CONFORMITATE CU UTILIZAREA SERVICIULUI
  2.1. În legătură cu utilizarea de către Utilizator a Site-ului, Administratorul colectează datele în scopul necesar pentru a furniza anumite servicii oferite, precum și informații privind activitatea Utilizatorului pe Website. Principiile și scopurile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în timpul utilizării site-ului de către Utilizator sunt descrise mai jos.
 3. OBIECTIVE ȘI TEMEI JURIDICE PENTRU PROCESAREA DATELOR PE SITE
  UTILIZAREA website-ului www.lantisoaredebebelusi.ro
  3.1. Datele personale ale tuturor persoanelor care utilizează serviciul (inclusiv adresa IP sau a altor identificatori și informațiile colectate prin cookie-uri sau alte tehnologii similare) și utilizatorii neinregistrati (. Adică Oamenii nu au un profil pe site) sunt prelucrate de către Administrator:
  3.1.1. în scopul de a furniza servicii electronice în domeniul conținutului utilizatorilor partajat colectate pe produsele de rezervare site-ul sub produse de servicii de rezervare la www.lantisoardebebelusi.ro, de partajare oferă alți vânzători în Marketplace, schimbul de formulare de contact – temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării contractului ( Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);
  3.1.2. pentru a sprijini achizițiile fără a înregistra pe site-ul – temeiul juridic al prelucrării este necesitatea pentru performanța de procesare a contractului (articolul 6, alineatul 1 litera RODO b..);
  3.1.3. pentru a face față plângerii – atunci baza legală pentru prelucrare este necesitatea procesării pentru a executa contractul [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR];
  3.1.4. pentru scopuri analitice și statistice – atunci baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Administratorului (articolul 6 (1) (f) al RODO) care implică analizarea activității Utilizatorilor, precum și preferințele acestora de a îmbunătăți funcționalitățile și serviciile furnizate;
  3.1.5. pentru a putea stabili, a aplica sau a aplice reclamații sau a le apăra – baza legală a procesării este interesul legitim al Administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO) care constă în protejarea drepturilor sale;
  3.1.6. Administrator în scopuri de marketing și alte entități, în special cele legate de prezentarea publicității comportamentale – reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în „Marketing“.
  Activitatea de utilizator pe Site, inclusiv informații personale, sunt înregistrate în jurnalele sistemului (un program special de calculator folosit pentru a stoca înregistrarea cronologică care conține informații despre evenimentele și activitățile privind sistemul utilizat pentru furnizarea de servicii de către administrator). Informații colectate în jurnalele procesate în legătură cu furnizarea de servicii. Administratorul le procesează, de asemenea, în scopuri tehnice, în special, datele pot fi stocate temporar și sunt procesate pentru a asigura siguranța și buna funcționare a sistemelor, de ex. În legătură cu performanța de backup, testarea modificări sistemelor, detectarea anomaliilor sau pentru a proteja împotriva fraudei și a atacurilor .
  ÎNREGISTRARE PE website-ul lantisoaredebebelusi.ro
  3.2. Persoanele care se înregistrează pe site-ul Web sunt rugate să furnizeze datele necesare creării și service-ului contului. Pentru a facilita serviciul, utilizatorul poate furniza date suplimentare, acceptând astfel prelucrarea acestora. Aceste date pot fi șterse în orice moment. Furnizarea datelor marcate ca obligatorii este necesară pentru configurarea și service-ul unui cont, iar dacă nu faceți acest lucru rezultă imposibilitatea înființării unui cont. Furnizarea altor date este voluntară.
  3.3. Datele personale sunt procesate:
  3.3.1. pentru a furniza servicii legate de exploatarea și exploatarea unui cont pe site – baza legală pentru prelucrare este necesitatea procesării pentru executarea contractului (articolul 6 alineatul 1 litera b) și în domeniul datelor furnizate opțional – baza legală pentru prelucrare este consimțământul (articolul 6 alineatul paragraful 1 litera și RODO);
  3.3.2. în scopuri analitice și statistice – baza legală a prelucrării este interesul legitim al Administratorului (articolul 6 paragraful 1 litera f) al RODO constând în analizarea activității utilizatorilor pe site și modul de utilizare a contului, precum și preferințele acestora pentru îmbunătățirea funcționalităților;
  3.3.3. pentru a putea stabili, a pune în aplicare sau de a se apăra împotriva acestora – temeiul juridic al procesării este interesul legitim al Administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO, care constă în protejarea drepturilor sale.

3.3.4. Administrator în scopuri de marketing și a altor entități, în special comercianții cu amănuntul, folosind Marketplace – normele de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în „Marketing“.
3.4. În cazul în care locurile de utilizator de pe site-ul web orice date cu caracter personal ale altor persoane (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon sau e-mail) pot face acest lucru numai cu condiția non-încălcare a legilor în vigoare și a drepturilor personale ale acestor oameni.

LIVRARE
3.5. Plasarea unei comenzi (achiziționarea de bunuri sau servicii) de către utilizator al Serviciului implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a primi și de proces, precum și lipsa de a duce la o lipsă de implementare a acesteia. Oferirea alte date este opțională. Plasarea unei comenzi de către utilizator în Marketplace face ca informațiile personale necesare pentru a executa contractul va fi pus la dispoziția vânzătorului, în scopul de a executa contractul.
3.6. Datele personale sunt procesate:
3.6.1. în scopul executării ordinului – baza legală pentru prelucrare este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR]; pentru datele opționale, baza legală pentru prelucrare este consimțământul (articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (PIB)];
3.6.2. în scopul îndeplinirii obligațiilor statutare impuse Administratorului, care rezultă în special din reglementările fiscale și reglementările contabile – baza legală pentru prelucrare este obligația legală (articolul 6 paragraful 1 litera c) din GDPR);
3.6.3. pentru analiză și statistică – temeiul juridic al prelucrării este un administrator legitim interes (articolul 6, alineatul 1 litera RODO f..) de efectuarea analizei activității vizitatorilor pe site, precum și preferințele lor de cumpărături, în scopul de a îmbunătăți funcționalitatea de utilizare;
3.6.4. pentru a putea stabili, a pune în aplicare sau de a se apăra împotriva acestora – temeiul juridic al procesării este interesul legitim al Administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO, care constă în protejarea drepturilor sale.

FORMULAR DE CONTACT
3.7. Administratorul oferă posibilitatea de a-l contacta utilizând formulare electronice de contact. Utilizarea formularului necesită furnizarea datelor personale necesare pentru contactarea utilizatorului și răspunsul la solicitare. Utilizatorul poate furniza și alte date pentru a facilita contactul sau deservirea anchetei. Furnizarea datelor marcate ca obligatorii este necesară pentru primirea și service-ul solicitării, iar dacă nu o faceți, rezultă o lipsă de serviciu. Furnizarea altor date este voluntară.
3.8. Datele personale sunt procesate:
3.8.1. pentru a identifica expeditorul și serviciul său la dispoziția interogările trimise de formularul – temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru contractul de servicii (articolul 6, alineatul 1 litera RODO b..);
3.8.2. pentru analiză și statistică – temeiul juridic al prelucrării este un administrator de interes legitim (articolul 6, alineatul 1 litera RODO f..) de efectuare a statisticilor de interogări transmise de către utilizatori prin intermediul Serviciului, cu scopul de a îmbunătăți funcționalitatea.

 1. MARKETING
  4.1. Administratorul procesează datele personale ale utilizatorilor pentru a desfășura activități de marketing, care pot consta în:
  4.1.1. afișarea conținutului de marketing al utilizatorului care nu este adaptat preferințelor sale (publicitate contextuală);
  4.1.2. afișarea conținutului de marketing al utilizatorului care corespunde intereselor sale (publicitate comportamentală);
  4.1.3. direcționarea notificărilor prin e-mail cu privire la oferte sau conținuturi interesante, care în unele cazuri conțin informații comerciale;
  4.1.4. desfășurarea altor tipuri de activități legate de marketingul direct al bunurilor și serviciilor (trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice și activități de telemarketing).
  4.2. Pentru a implementa activitățile de marketing, administratorul folosește profilarea în unele cazuri. Aceasta înseamnă că, datorită procesării automate a datelor, administratorul evaluează factorii selectați privind persoanele fizice pentru a-și analiza comportamentul sau pentru a crea o previziune pentru viitor.
  PUBLICITATE PUBLICITARĂ
  4.3. Administratorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing în legătură cu operarea publicității contextuale pentru utilizatori (de exemplu. Un anunț care nu se potrivește cu preferințele utilizatorului). Prelucrarea datelor cu caracter personal este apoi, în legătură cu un interes legitim administratorului (art. 6, alin. 1 litera RODO f).
  REALIZAREA INFORMAȚIEI
  4.4. Administratorul prelucrează datele personale, inclusiv datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii similare pentru scopuri de marketing în legătură cu direcționarea utilizatorilor la publicitatea comportamentală (de ex. Anunțul, care se potrivesc cu preferințele utilizatorului). Prelucrarea datelor cu caracter personal include, de asemenea, profilarea utilizatorilor. Colectate prin utilizarea acestor date cu caracter personal tehnologie în scopuri de marketing, în special, pentru a promova bunuri și servicii ale unor terțe părți, aceasta se bazează pe interesul legitim al administratorului, și numai cu condiția ca Sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Consimțământul la utilizarea cookie-urilor poate fi exprimată prin configurarea adecvată a browser-ului, și poate fi retrasă în orice moment, în special prin compensare cookie-urile și istoricul dezactivarea cookie-urilor în setările browser-ului.
  4.5. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment.
  DIRECT MARKETING
  4.6. În cazul în care utilizatorul a fost de acord să primească informații de marketing prin e-mail, SMS și alte mijloace de comunicare electronică, datele personale ale utilizatorului vor fi prelucrate în scopul transmiterii acestor informații. Baza pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al website-ului lantisoaredebebelusi.ro constând în trimiterea de informații de marketing în limitele consimțământului acordat de Utilizator (marketing direct). Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv de profilare. Datele vor fi stocate în acest scop pe întreaga durată a interesului legitim al companiei SPORTING ECO SRL, cu excepția cazului în care utilizatorul se opune primirii informațiilor de marketing.
 2. PORTALELE COMUNITARE
  5.1. Administratorul procesează datele personale ale utilizatorilor care accesează profilurile de administrator efectuate în social media (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Aceste date sunt prelucrate numai în legătură cu difuzarea unui profil, inclusiv pentru a informa utilizatorii despre activitatea administratorului și pentru a promova diverse tipuri de evenimente, servicii și produse, precum și pentru a comunica cu utilizatorii prin funcția disponibilă în social media. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în acest scop este interesul său legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO, care constă în promovarea propriului său brand și construirea și menținerea unei societăți bazate pe marcă.
 3. APLICAȚII MOBILE
  6.1. Administratorul procesează datele personale ale utilizatorilor și pentru a permite utilizarea serviciilor oferite pe site, precum și servicii suplimentare prin intermediul aplicațiilor mobile. Datele utilizatorilor sunt procesate pentru a înregistra și utiliza aplicațiile mobile. În acest sens, baza legală pentru prelucrarea datelor este necesară pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR].
  6.2. Cu ajutorul aplicațiilor mobile, utilizatorul poate, în special: să răsfoiască sortimentul de servicii, să acceseze contul său pe site, să comande și să plătească pentru ele, să citească informațiile furnizate în aplicația mobilă și să utilizeze alte funcționalități disponibile în aplicația mobilă. Administratorul informează că, din cauza limitărilor tehnice, aplicația mobilă nu oferă posibilitatea de a utiliza toate funcționalitățile site-ului, care sunt disponibile prin intermediul site-ului web.
 4. COOKIES SI/SAU TEHNOLOGIE SIMILARĂ
  7.1. Cookie-urile sunt fișiere text mici instalate pe dispozitivul utilizatorului care navighează pe site. Cookie-urile colectează informații care facilitează utilizarea site-ului – de exemplu, prin memorarea vizitelor utilizatorului pe site și a activităților desfășurate de acesta.
  SERVICIILE COOKIES
  7.2. Administratorul folosește așa-numitul cookie-uri de service în principal pentru a furniza utilizatorului servicii furnizate electronic și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii. Prin urmare, Administratorul și alte entități care furnizează servicii analitice și statistice folosesc cookie-uri prin stocarea informațiilor sau accesarea informațiilor deja stocate în echipamentul terminal de telecomunicații al utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.). Cookie-urile utilizate în acest scop includ:
  7.2.1. cookie-urile cu datele introduse de utilizator (ID de sesiune) pe durata sesiunii (cookie de intrare utilizator);
  7.2.2. cookie-uri de autentificare utilizate pentru servicii care necesită autentificare pe durata sesiunii (cookie-uri de autentificare);
  7.2.3. modulele cookie utilizate pentru a asigura securitatea, de ex., folosite pentru a detecta securitatea centrată pe utilizator (cookie-uri);
  7.2.4. cookie-uri de sesiune pentru playere multimedia (de ex., cookie-uri flash player), pe durata sesiunii (module cookie pentru sesiuni multimedia);
  7.2.5. cookie-uri permanente utilizate pentru a personaliza interfața utilizator pe durata sesiunii sau un pic mai mult timp (cookie-uri personalizate pentru interfața cu utilizatorul);
  7.2.6. cookie-urile folosite pentru a-și aminti conținutul coșului de cumpărături pe durata sesiunii (cookie-uri de coș de cumpărături);
  7.2.7. modulele cookie folosite pentru a monitoriza traficul pe site, adică datele de analiză a datelor, inclusiv cookie-urile Google Analytics (acestea sunt fișiere utilizate de Google pentru a analiza modul în care utilizatorul utilizează site-ul web pentru a crea statistici și rapoarte privind funcționarea site-ului). Google nu utilizează datele colectate pentru a vă identifica sau a lega aceste informații pentru a permite identificarea. Informații detaliate despre domeniul de aplicare și regulile de colectare a datelor în legătură cu acest serviciu pot fi găsite la adresa: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro
  “MARKETING” COOKIES
  7.3. Administratorul utilizează, de asemenea, cookie-uri pentru scopuri de marketing, inclusiv în legătură cu direcționarea către utilizatori a publicității comportamentale. În acest scop, administratorul stochează informații sau accesează informațiile deja stocate în echipamentul terminal de telecomunicații al utilizatorului (computer, telefon, tabletă, etc.). Utilizarea cookie-urilor și a datelor personale colectate prin intermediul acestora în scopuri de marketing, în special în ceea ce privește promovarea serviciilor și bunurilor terților, necesită consimțământul utilizatorului. Acest consimțământ poate fi exprimat prin configurația corespunzătoare a browserului și poate fi retras în orice moment, în special prin ștergerea istoricului cookie-urilor și dezactivarea cookie-urilor în setările browserului.
 5. PERIOADA DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  8.1 Perioada de prelucrare a datelor de către Administrator depinde de tipul serviciului furnizat și de scopul prelucrării. De regulă, datele sunt prelucrate în momentul în care serviciul este furnizat sau comanda este procesată, până când consimțământul este retras sau opoziția efectivă cu prelucrarea datelor este depusă în cazurile în care baza legală pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al administratorului.
  8.2. Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită dacă prelucrarea este necesară pentru stabilirea și revendicarea oricărei reclamații sau apărarea împotriva acestora și după acea perioadă numai dacă și în măsura în care acest lucru este impus de lege. După terminarea perioadei de procesare, datele sunt ireversibil șterse sau anonime
 6. AUTORITATEA UTILIZATORULUI
  9.1. Persoanele vizate au următoarele drepturi:
  9.1.1. Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – pe baza persoanei care a prezentat o astfel de cerere, administratorul furnizează informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, în special despre scopurile și motivele juridice ale prelucrării, domeniul de aplicare al datelor deținute, entitățile cărora li se dezvăluie date cu caracter personal și data îndepărtării lor ;
  9.1.2. Dreptul de a obține o copie a datelor – pe această bază, administratorul furnizează o copie a datelor prelucrate cu privire la persoana care face cererea;
  9.1.3. Dreptul la rectificare – pe această bază, administratorul elimină orice discrepanțe sau erori privind datele personale care sunt prelucrate și le completează sau le actualizează dacă sunt incomplete sau s-au schimbat;
  9.1.4. Dreptul de a șterge date – pe această bază, puteți solicita eliminarea datelor, a căror prelucrare nu mai este necesară pentru a efectua oricare dintre obiectivele pentru care au fost colectate;
  9.1.5. Dreptul de a limita prelucrarea – pe această bază, administratorul încetează să efectueze operații asupra datelor, cu excepția operațiunilor, care a fost de acord persoanelor vizate și depozitarea acestora, în conformitate cu principiile acceptate de retenție, sau până când încetează motivele pentru limitarea prelucrării datelor (de ex. va fi lansat o decizie a autorității, care autorizează prelucrarea ulterioară a datelor);
  9.1.6. Dreptul de a muta date – pe această bază, în măsura în care datele sunt prelucrate în legătură cu acordul sau consimțământul exprimat al administratorului pare datelor furnizate de către persoana la care se referă, într-un format care permite ca acestea să fie citite de calculator. De asemenea, este posibil să se solicite pentru a trimite datele către o altă entitate – cu condiția, totuși, că există în acest domeniu de posibilități tehnice atât a administratorului și a celeilalte entități;
  9.1.7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing – persoana vizată poate, în orice moment obiect la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, fără a fi nevoie să justifice o astfel de opoziție;

9.1.8. Dreptul de a se opune la prelucrarea altor date – persoana vizată poate, în orice obiect moment la prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe interesul legitim al administratorului (de exemplu în scopuri statistice sau analitice sau din motive legate de protecția proprietății.). Contestația în acest sens, ar trebui să includă și să fie motive de administrator evaluate;
9.1.9. Dreptul de a se retrage acordul – în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului persoanei vizate are dreptul de a se retrage în orice moment, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului;
01/10/10 Dreptul la reclamație – în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile RODO sau a altor dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
9.2. Propunerea de punere în aplicare a drepturilor persoanelor vizate pot fi:
9.2.1. în scris, la următoarea adresă: SC SPORTING ECO SRL, STR GASPAR ANDRAS, NR 174, LOC BIHARIA, JUD BIHOR, CP 417050.
9.2.2. prin e-mail la următoarea adresă: office@lantisoaredebebelusi.ro
9.3. Cererea în măsura în care este posibil ar trebui să indice exact ceea ce cererea, și anume, în special.:
9.3.1. din care puterea vrea să folosească persoana care face solicitarea (de exemplu, dreptul de a obține o copie a datelor, dreptul de a șterge datele, etc.);
9.3.2. care se referă la prelucrarea cererii (de exemplu. utilizarea unui anumit serviciu, activitate într-un anumit site, primesc un buletin care conține informații comerciale specificat adresa de e-mail, etc.).
9.3.3. care se aplică prelucrării cererii (de exemplu. obiective de marketing, analiza obiectivelor, etc.).
9.4. În cazul în care administratorul nu va fi în măsură să determine sau să identifice conținutul cererea solicitantului pe baza cererii sale, cere solicitantului informații suplimentare.
9.5. Răspunsul la cererea va fi acordat în termen de o lună de la primirea acestuia. Dacă aveți nevoie de o extensie, administratorul va informa solicitantul cu privire la motivele prelungirii.
9.6. Răspunsul va fi dat la adresa de e-mail de la care a trimis cererea, în cazul cererilor primite prin poștă, prin poștă, la adresa indicată de către solicitant, cu excepția cazului în conținutul scrisorii nu va avea ca rezultat dorința de a primi feedback cu privire la adresa de e-mail (în acest caz, vă rugăm să indicați e-mail).

 1. RECEPTORUL DE DATE
  10.1. În legătură cu serviciile de date vor fi divulgate către alte persoane, inclusiv, în special, furnizorii responsabili pentru sistemele de manipulare, entități cum ar fi băncile și operatorii de plată, furnizorii de servicii de contabilitate, juridice, audit, consultanta, curieri (în legătură cu executarea contractului).
  10.2. În cazul în care utilizatorul este de acord, datele sale pot fi, de asemenea, puse la dispoziția altor entități în scopuri proprii, inclusiv în scopuri de marketing.
  10.3. Administratorul își rezervă dreptul de a divulga informații selectate în ceea ce privește autoritățile competente ale utilizatorului sau a unor părți terțe care prezintă o cerere pentru astfel de informații, pe baza unui temei juridic adecvat și în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. TRANSMITEREA DATELOR IN SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)
  11.1. Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) diferă de cel prevăzut de legislația europeană. Din acest motiv, administratorul transferă date cu caracter personal în afara SEE numai atunci când este necesar și cu un nivel adecvat de protecție, în principal prin:
  11.1.1. cooperarea cu entitățile care prelucrează date cu caracter personal în țările pentru care a fost emisă o decizie corespunzătoare a Comisiei Europene;
  11.1.2. utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană;
  11.1.3. aplicarea unor reguli corporative obligatorii, aprobate de autoritatea de supraveghere competentă;
  11.1.4. în cazul transferului de date către SUA – cooperarea cu entitățile participante la programul Privacy Shield, aprobat de Comisia Europeană.
  11.2. Administratorul informează întotdeauna despre intenția de a transfera date cu caracter personal în afara SEE în etapa de colectare.
 3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  12.1. Administratorul efectuează analize de risc în permanență pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod sigur – asigurându-se, mai presus de toate, că numai persoanele autorizate au acces la date și numai în măsura în care acest lucru este necesar din cauza sarcinilor pe care le îndeplinesc. . Administratorul se asigură că toate operațiunile cu privire la datele cu caracter personal sunt înregistrate și efectuate numai de către angajați autorizați și asociați.
  12.2. Administratorul întreprinde toate acțiunile necesare, astfel încât subcontractanții săi și alte entități cooperante să garanteze că se vor aplica măsuri de securitate adecvate atunci când procesează date cu caracter personal la cererea administratorului.
 4. DETALII DE CONTACT
  13.1. Contactul cu administratorul este posibil prin adresa de e-mail office@lantisoaredebebelusi.ro sau o adresă de corespondență a SC SPORTING ECO SRL, str Gaspar Andras, nr 174, loc Biharia, jud Bihor, CP: 417050.

13.2. Administratorul a desemnat un ofițer de protecție a datelor cu care puteți contacta prin e-mail: securitate@lantisoaredebebelusi.ro în orice chestiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
  14.1. Politica este verificată în permanență și actualizată dacă este necesar.
 2. Contact
  office@lantisoaredebebelusi.ro